• Price: $0
  • Version: 1.0.8
  • Release Date: 9/28/2019
  • Size: 65.8 MB
  • Genre: Education Books
  • Supported Devices: iPad2Wifi-iPad2Wifi iPad23G-iPad23G iPhone4S-iPhone4S iPadThirdGen-iPadThirdGen iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G iPhone5-iPhone5 iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen iPadFourthGen-iPadFourthGen iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G iPadMini-iPadMini iPadMini4G-iPadMini4G iPhone5c-iPhone5c iPhone5s-iPhone5s iPadAir-iPadAir iPadAirCellular-iPadAirCellular iPadMiniRetina-iPadMiniRetina iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular iPhone6-iPhone6 iPhone6Plus-iPhone6Plus iPadAir2-iPadAir2 iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular iPadMini3-iPadMini3 iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen iPhone6s-iPhone6s iPhone6sPlus-iPhone6sPlus iPadMini4-iPadMini4 iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular iPadPro-iPadPro iPadProCellular-iPadProCellular iPadPro97-iPadPro97 iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular iPhoneSE-iPhoneSE iPhone7-iPhone7 iPhone7Plus-iPhone7Plus iPad611-iPad611 iPad612-iPad612 iPad71-iPad71 iPad72-iPad72 iPad73-iPad73 iPad74-iPad74 iPhone8-iPhone8 iPhone8Plus-iPhone8Plus iPhoneX-iPhoneX iPad75-iPad75 iPad76-iPad76 iPhoneXS-iPhoneXS iPhoneXSMax-iPhoneXSMax iPhoneXR-iPhoneXR iPad812-iPad812 iPad834-iPad834 iPad856-iPad856 iPad878-iPad878 iPadMini5-iPadMini5 iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular iPadAir3-iPadAir3 iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen iPhone11-iPhone11 iPhone11Pro-iPhone11Pro iPadSeventhGen-iPadSeventhGen iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular iPhone11ProMax-iPhone11ProMax
  • Release Notes: 组队活动开启,3重好礼等你拿。 好礼1:5人组队成功,每位队员将获得7天vip畅读卡; 好礼2:1周阅读排名第一的队员额外获得7天vip畅读卡; 好礼3:每周五19:00准时开奖,幸运队伍将会获得年卡奖励;
Read Comments About 竹子阅读— 专注儿童中文分级阅读

竹子阅读— 专注儿童中文分级阅读

by 分阅稚学科技发展(上海)有限公司

【竹子阅读-专注儿童中文分级阅读】帮宝宝实现变身阅读家的梦想!从熟悉的身体、动物、植物、颜色、形状等开始,通过有趣的插画和标准的老师发音,启发儿童对阅读产生基础的了解和探索,同时培养和巩固儿童对汉语单字的理解力、听说力、认知能力等,为养成阅读习惯和兴趣做好铺垫。 【专为儿童设计】 * 基于孩子语言发展特点的科学分级 * 2~12岁读本完整分级标签,多元构建思维模式 * 老师标准口语发音,文声同步 【智慧分级】 * AI智适应每个孩子的阅读力 * 机器学习与演化 * 阅读兴趣挖掘 【原创分级读本】 * 20+类目 * 50个阅读分级 * 数千本原创绘图读本 【阅读评测】 * 阅读效果追踪 * 五维能力训练与评估 * 智能阅读规划 【订阅会员】 * 会员畅读月卡、会员畅读季卡、会员畅读年卡 * 月卡35元、季卡98元、年卡368元 【自动续订】 Apple iTunes账户会在竹子阅读会员到期前的24小时内自动扣费,扣费成功后,竹子阅读会员有效期自动顺延一个周期。 【取消订阅】 请打开Apple手机设置->进入->iTunes Store 与 App Store ->点击Apple ID -> 查看Apple ID ->进入账户设置 -> 订阅, 选择竹子阅读取消订阅 注意:如果你未在订阅期结束的至少24小时前关闭订阅,该订阅将会自动续订 【会员服务和自动续费条款】 https://api.bambooreading.com/v1/web/ruler_privacy 【隐私条款】 https://api.bambooreading.com/v1/web/ruler_register 联系我们 对于产品有任何疑问和建议,请通过以下方式和我们取得联系 网站:https://www.bambooreading.com 邮箱:service@bambooreading.com

Screenshots: